VorherigesVorschaubilderNächstesStarte Slideshow

120-Kolbacz-Berger-IMG_9869.jpg

Rycina Kołbacza z mapy Lubinusa - Mapa księstwa pomorskiego z 1618 roku.

photo: Michael Berger