bibliography Øm Kloster

              

                                                                                                               

 

Kloster Øm (deutsch)
Aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_%C3%98m (04.03.2012)

 

Øm Kloster (dansk)
Fra: http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98m_Kloster (04.03.2012)

 

Øm Abbey (english)
From: http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%98m_Abbey (04.03.2012)

 

 

Abrahamsen, Niels: Magnetisk datering af en middelalderovn på Øm Kloster. In: Århus Stifts Årbøger 68 (1976/79), p. 40-46. ISSN: 0108-7940.

 

Andersen, Albert: Omkring Øm Kloster: Cara Insula: digte. Ry: A. Andersen 1981.

 

Andersen, Anders: Udgravningen af Øm Klosters nordre Kirkegaard. In: Århus Stifts Årbøger 31 (1938), p. 78-92. ISSN: 0108-7940.

 

Andersen, Niels Knud: Striden mellem Øm Kloster og Aarhusbisperne. In: Dansk Teologisk Tidsskrift 2 (1939), p. 129-146. ISSN: 0105-3191.

 

Bavngaard, E. / Garner, Holger Nielsen: Kalk til Øm Kloster. In: Århus Stifts Årbøger 69 (1980), p. 7-13. ISSN: 0108-7940.

 

Bjerg, Joergen: Øm Klosters grundlæggelse. In: Århus Stifts Årbøger 67 (1975/76), p. 68-82. ISSN: 0108-7940.

 

Buchwald, Gustav von: Die Gründungsgeschichte von Øm und die Dänischen Cistercienser. In: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte 8 (1878), p. 1-122.

 

Christensen, Anemette: Lertøj fra Øm kloster. In: Hikuin: udg. af yngre arkaeologer og etnografer på Moesgård 8 (1982), p. 45-58. ISSN: 0105-8118.

 

Danstrup, John / Koch, Hal: Danmarks Historie. 3. Kongemagt og Kirke 1060 – 1241. Copenhagen: Politikens Forl. 1963. p. 244ff.

 

Ehrhardt, Harald: Art. Øm. In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6. Sp. 1404. München [u.a.] 1993.

 

France, James: Cistercian foundation narratives in Scandinavia in their wider context. In: Citeaux:commentarii cistercienses 43 (1992), p. 119-160. ISSN: 0009-7497.

 

France, James: The Cistercians in Scandinavia. (Cistercian studies series 131). Kalamazoo, Michigan: Cistercian Publications 1992. ISBN: 0-87907-531-7.

 

France, C. A. J.: Lists of Danish Cistercian Abbots. In: Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis 20 (1964), p. 185-198.

 

Garner, Holger Nielsen: Øm kloster - de første udgravninger. In: Århus Stifts Årbøger 80 (1997), p. 67-78. ISSN: 0108-7940.

 

Garner, Holger Nielsen: Krønikeblade (Øm) Siderne 43 v og 44 r af Øm Klosters Krønike). In: Århus Stifts Årbøger 73 (1986/87), p. 36-38. ISSN: 0108-7940.

 

Garner, Holger Nielsen: Øm Kloster Museum. Vejledning for besøgende, etc. 3. udg. Åbyhøj: Historisk Samfund for Århus Stift 1984.

 

Garner, Holger Nielsen: Øm kloster. Cara Insula gennem fire århundreder. In: Århus Stifts Årbøger 62 (1969), p. 9-65. ISSN: 0108-7940.

 

Gartner-Nielsen, H.: Huitième centenaire de Oem-Kloster. In: Citeaux:commentarii cistercienses 23 (1972), p. 357-358. ISSN: 0009-7497.

 

Gertz, Martinus Clarentius: Scriptores minores historiae Danicae medii aevi. (Vol. 1-2). Kobenhavn 1917-1922.

 

Gram, Susanne Nissen: Øm Kloster: bygningskompleksets udformning og udbygningsforløb. Højbjerg: Afdeling for Middelalder-arkæologi og Middelalder-arkæologisk Nyhedsbrev. 1998. ISBN: 8789382277.

 

Green-Pedersen, Sv. E.: Øm klosters grundlæggelse og dets forhold til bisp Sven af Århus. In: Århus Stifts Årbøger 57 (1964), p. 174-246.

 

Gregersen, Bo / Jensen, Carsten Selch (Hg.): Øm Kloster. Kapitler af et middelalderligt cistercienserabbedis historie. Odense: Syddansk Univ.-forl. 2003. → Index.

 

Gregersen, Bo / Jensen, Carsten Selch: Cara Insula – en indledning. In: Gregersen, Bo / Jensen, Carsten Selch (Hg.): Øm Kloster. Kapitler af et middelalderligt cistercienserabbedis historie. Odense: Syddansk Univ.-forl. 2003. p. 7-16.

 

Gregersen, Bo: The foundation of the Cistercian abbey of Cara Insula in Denmark: interdisciplinary studies on the early donors and medieval burials. In: Citeaux:commentarii cistercienses 56 (2005), p. 337-352. ISSN: 0009-7497.

 

Gregersen, Bo / Jensen, Carsten Selch: Munkene i Øm og deres klosterkirke. In: Gregersen, Bo / Jensen, Carsten Selch (Hg.): Øm Kloster. Kapitler af et middelalderligt cistercienserabbedis historie. Odense: Syddansk Univ.-forl. 2003. p. 81-93.

 

Haugsted, Ejler: Øm Kloster. Kobenhavn 1941.

 

Hylleberg Eriksen: Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra kanalanlæg ved Øm Kloster, Århus amt. (Nationalmuseets naturvidenskabelige undersøgelser. Rapport: 8. 1997). København 1997.

 

Isager, Jacob: Syvogtyve abbeder i Øm. In: Århus Stifts Årbøger 57 (1964), p. 133-140. ISSN: 0108-7940.

 

Isager, Kristen: Sketelfundene i Øm kloster. In: Århus Stifts Årbøger 35 (1942), p. 46-66. ISSN: 0108-7940.

 

Isager, Kristen / Sjövall, Ejnar: Skeletfundene ved Øm Kloster : Cara insula, MCLXXII-MDLX: til belysning af middelalderldig patologi og klosteret som hospital. København: Levin & Munksgaard 1936.

 

Janauschek, Leopold: Originum Cisterciensium. Tomus I. Vindobonae 1877. p. 154-155. No. CCCXCIII.

 

Jensen, Carsten Selch: "Jeg var fremmed, og I tog imod mig". Fattigfolk og fremmede omkring Øm Kloster i middelalderen. In: Gregersen, Bo / Jensen, Carsten Selch (Hg.): Øm Kloster. Kapitler af et middelalderligt cistercienserabbedis historie. Odense: Syddansk Univ.-forl. 2003. p. 71-80.

 

Jensen, Leif Aalund: Middelalderens danske cistercienserklostre. Udg. af Forlaget Mellemgaard, 2013

 

Kaspersen, Søren: Fra runer til ridderdigtning o. 800 – 1480. (Dansk litteraturhistorie 1). Copenhagen: Gyldendal 1984. p. 154f. ISBN: 87-00-14901-2.

 

Klose, Olaf: Handbuch der historischen Stätten: Dänemark. Stuttgart: Kröner 1982. p. 154f. ISBN: 3-520-32701-5.

 

Langebek, Jacob: Scriptores rerum danicarum Medii Aevi, partim hactenus inediti, partim … Tomus 5. Hafnia 1783.

 

Lind, J.: Klosterhaven i Øm. In: Århus Stifts Årbøger 24 (1931), p. 130-142. ISSN: 0108-7940.

 

Madsen, Annette: Lidt om Øm klosters byggeforløb set i relation til dets krønike. In: Anno Domini. Afdelingen for Middelalder-Arkaeologi (1995), p. 25-28. ISSN: 1396-2728.

 

Madsen, Per Kristian: Bispegrave på Øm kloster. In: Hikuin: udg. af yngre arkaeologer og etnografer på Moesgård 3 (1977), p. 137-156. ISSN: 0105-8118.

 

Madsen, Per Kristian / Schiorring, Ole. Tre 1400-tals ovne på Øm Kloster: In: Århus Stifts Årbøger 68 (1976/79), p. 23-39. ISSN: 0108-7940.

 

McGuire, Brian Patrick: Biskop og kloster: eksemplet Bisp Svend og Øm Kloster. In: Bisgaard, Lars / Nyberg, Tore S. (Hg.): Tidlige klostre i Norden før 1200: et symposium. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences 320). Odense: Syddansk Univ.-Forl. 2006. p. 31-45. ISBN: 87-7674-107-9. S. 31-45.

 

McGuire, Brian Patrick: The Cistercians in Denmark: their attitudes, roles, and functions in medieval society. (Cistercian studies series 35). Kalamazoo Michigan: Cistercian Publications 1982. ISBN: 0-87907-835-9.

 

McGuire, Brian Patrick: Conflict and continuity at Øm abbey: a cistercian experience in medieval Denmark. (Opuscula Graecolatina 8). Copenhagen: Museum Tusculanum 1976.

 

Mollerup, Lene: Begravelserne ved Øm Kloster: en analyse af gravenes udsagn - datering, udformning og personsammensætning. (Nyhedsbrevets ph.d.-afhandlinger og specialer 10). Højbjerg 1999. ISBN: 87-98382-29-3.

 

N. N.: Øm klosterruin: bevaringsarbejdet 1987 – 1988. baseret på dokumentationsmateriale af Jørgen Frandsen. (Danmarks ruiner 11). Kobenhavn: Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen 1992.

 

Nymark, Lis: Et nyfundet gravsværd fra Øm kloster med et katalog over middelalderlige gravsværd fra det nuværende Danmark. In: Hikuin: udg. af yngre arkaeologer og etnografer på Moesgård 6 (1980), p. 121-134. ISSN: 0105-8118.

 

Olrik, Jørgen: Øm klosters Krønike: Exordium caræ insulæ. Århus: Historisk Samfund for Århus Stift 1960.

 

Olrik, Jørgen: Øm Klosters Krønike. Exordium Carae Insulae. (Særtryk af Aarhus Stifts Aarbøger.). Aarhus: Historisk Samfund for Aarhus Stift 1932.

 

Olrik, Jørgen: Øm klosters krønike. In: Århus Stifts Årbøger 5 (1912), p. 1-122. ISSN: 0108-7940.

 

Pedersen, Svend Erich Green: Om Klosters grundlaeggelse og dets forhold til bisp Sven af Århus. In: Århus Stifts Årbøger 57 (1964), p. 173-246. ISSN: 0108-7940.

 

Rasmussen, Poul: Øm klosters jordegods 1554-1573 og dets historie. In: Østjydsk Hjemstavnsforening aarskrift 20 (1955), p. 9-42. ISSN: 0108-3570.

 

Rasmussen, Poul: Øm, Vor og Ring klostre, kilderne til deres godshistorie. In: Østjydsk Hjemstavnsforening aarskrift 19 (1954), S. 22-38. ISSN: 0108-3570.

 

Schiørring, Ole: Lægbrødre-fløjen på Øm kloster: fra de seneste arkæologiske udgravninger. In: Løgumkloster-Studier 2 (1980), p. 7-34.

 

Smidt, Carl Martin ; Isager, Kristen: Øm Kloster, Cara Insula : Vejledning ved besøg i ruinerne. 3. forøgede udgave 2. op. Aarhus: De forenede Bogtrykkerier 1949.

 

Smidt, Carl Martin: Øm kloster. In: Århus Stifts Årbøger 35 (1942), p. 1-45. ISSN: 0108-7940.

 

Smidt, Carl Martin: Øm Kloster og dets Grave. In: Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1942. ISSN: 0084-9308.

 

Smidt, Carl Martin: Øm kloster, klosterkrøniken og udgravningen. In: Århus Stifts Årbøger 22 (1939), p. 101-116. ISSN: 0108-7940.

 

Smidt, Carl Martin: Øm Kloster, Cara Insula: vejledning ved besøg i ruinerne. 2. Aufl. Århus: De Forenede Bogtrykkerier 1934.

 

Sogn, Rye: Øm Klosterkirke. In: Michelsen, Vibeke / Kjeld de Fine Licht / Haastrup, Ulla / Poulsen, Niels Jørgen / Johannsen, Birgitte Bøggild et al.: Danmarks kirker. Bd 16, Århus Amt. København 1992. p. 3777-3808.

 

Vedsø, Mogens: Abbed Søren's våbenrunde fra Øm kloster. In: Hikuin: udg. af yngre arkaeologer og etnografer på Moesgård 6 (1980), p. 39-44. ISSN: 0105-8118.