Primary Sources:

 

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae I-XV, ed. A. Boček et alii, Olomouc 1863-1904.

 

 

 

Secondary Sources:

 

Altrichter, H.

Die Zisterzienser in Mähren bis zu Karl IV. Brünn – München-Wien 1943.

 

Encyklopedie moravských a slezských  klášterů, ed. D. Foltýn, Praha 2005, 589-594.

 

Foltýn, Dušan

Vnitřní uspořádání a sociální složení klášterů cisterciaček na Moravě ve středověku, in: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, ed.A.M.Wyrwa, Poznań  2004, 959-975.

 

Novák,  Zdeněk

Cisterciácký klášter Vallis. S. Mariae v Oslavanech (1225-1525), in: Cisterciáci na Moravě, Sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu, ed. M. Pojsl, Olomouc 2006, 128-142.

 

Peřinka, V.

Klášter Vallis S. Mariae v Oslavanech, Sborník historického kroužku 9, 1908, 167-175.

 

Peřinka, V.

Klášter Vallis S. Mariae v Oslavanech, Sborník historického kroužku 10, 1909, 113-129.

 

Richter, Václav

K obnově Oslavan, Umění 8, 1960, 14-24.