Abdij O.L. Vr. v. Koningshoeven / 1Tilburg (1931): Bij het gouden jubilť der Abdij O.L. Vr. v. Koningshoeven Tilburg 1881-1931. Tilburg: Abdij O.L. Vr. v. Koningshoeven / 1Tilburg.

 

Abdij O.L. Vrouw v. Koningshoeven (Tilburg) (1954): CisterciŽnser menologium. Goedgekeurd door het Generaal Kapittel O. Cist. S.O. Tilburg. Tilburg: Abdij O.L. Vrouw v. Koningshoeven.

 

Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven (Berkel-Enschot) (2007-2011): Kijk Koningshoeven. Kwartaaluitgave van de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven. Berkel-Enschot: Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven.

 

Asselbergs, W.J.M.A (1950): Brief van Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968) aan CisterciŽnser Abdij O.L.Vr. van Koningshoeven gericht aan Pater Seraphinus. Unter Mitarbeit von Seraphinus.

 

Bedrijfsdocumentatie Abdij OLV van Koningshoeven - Berkel-Enschot (2000).

 

Bomans, Godfried (1957): Een halve eeuw trappistenleven. Kroniek der cisterciŽnser abdij "Maria Toevlucht" te Zundert 1900-1957. 2. verbeterde en vermeerderde utig. Tilburg: Bergmans.

 

Bredero, A.H (1974): Deorde van de CisterciŽnsers in haar middeleeuwse context. Tilburg: M.S.C.

 

Bredero, A. H.; Vermeiren, Korneel (approximately 2000): Adelbertvereniging Midden-Brabant op bezoek bij de CisterciŽnzer Abdij Koningshoeven. Tilburg: Adelbertvereniging Midden-Brabant.

 

CisterciŽnser hymnenboek (1938). Tilburg: CisterciŽnser Abdij.

 

De Abdij O.L. Vrouw van Koningshoeven (1981). Tilburg: Abdij van Koningshoeven.

 

Desmis, Vincent de Paul (1940): Pater Aloysius Maria baron van Rijckevorsel van Rijsenburg. Monnik der Abdij O.L. Vrouw van Koningshoeven (1873-1892). Tilburg: CisterciŽnser Abdij.

 

Frech, Charles; Willibrordus (1902): De misdaden van een gemijterden abt. Ophelderingen over het schandelijk leven van den Eerw. Pater Willibrordus (AloÔs Verbruggen) van Berchem, bij Antwerpen, overste van de Abdij der Trappisten te Tilburg (Holland). 's-Gravenhage: Charles Frech.

 

Het CisterciŽnser leven in de kloosters der Hervormde CisterciŽnsers (1924). Tilburg: Abdij Koningshoeven.

 

Kun, Andreas van der (1973): Enkele notities naar aanleiding van Pastorale groepsgesprekken gehouden in de abdij "Koningshoeven" te Tilburg, februari-maart 1973. [over Oosterse meditatie en christelijk geloofsleven]. Tilburg: [s.n.].

 

Lectionarium (1951): Cistercienser lectionarium. Tilburg: Abdij O.L. Vrouw van Koningshoeven.

 

Leeuwenkamp, Hans; Smeets, Gemma (1994): Koningshoeven, aangenaam. Een abdij stelt zich voor. Berkel-Enschot: Abdij Koningshoeven.

 

Lenssen, Seraphin: Hagiologium Cisterciense. Tilburg.

 

Mater Cisterciensium. Bloemlezing over de Mariaverering in onze orde : Meimaand 1947 [tweede deel : Meimaand 1948] (1948). Tilburg: Koningshoeven.

 

O.L. Vrouw van Koningshoeven (Tilburg) (1986-): Abdij-kroniek. Tilburg: O.L. Vrouw van Koningshoeven.

 

 [Olaf J. de Landell voor de CistenciŽnzer Abdij O.L.V. van Koningshoeven in Tilburg met de abt en Broeder Jan].

 

Oussoren, Pieter; van Willigenburg, Theo (op. 2006): Goudzoekers. Portretten uit Abdij Koningshoeven. Vught: Skandalon.

 

van Dijk, Leo (1952): Brief van CisterciŽnser Abdij O.L.Vr. van Koningshoeven geschreven door Leo van Dijk aan Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968). Unter Mitarbeit von W.J.M.A Asselbergs.

 

van Rijnberk, Gťrard; Placidus (1948): Brief van Gerard Abraham van Rijnberk (1875-1953) aan CisterciŽnser Abdij O.L.Vr. van Koningshoeven gericht aan Placidus.

 

Vinculo caritatis. Conferenties en toespraken bij gelegenheid van het achtste eeuwfeest van Sint Bernardus' zalig afsterven ; gehouden 16 - 23 augustus 1953 in de Abdij O. L. Vrouw van Koningshoeven, Tilburg (1953). Tilburg: s.n.