VanHaaren, Frans

Klosterliv, G.E.C.Gads Forlag, 1976

(Tro i Fortid og Nutid) - p.31-39: Myrendal kloster