VorherigesVorschaubilderNächstesStarte Slideshow

085-Hideko_Bondesen-Nordenskirker_Veng15.jpgphoto: Hideko Bondesen from Wikipedia https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Veng_Kirke (01.01.2017)