Klášter Naší Paní nad Vltavou

(Wikipedia, cz)

 

NAŠÍ PANÍ, Trapistický Klášter Naší Paní nad Vltavou

Rep. Ceca – 2007